ΣΑΧΑΪ ΑΡΙΑΝ

Η/Γ: 03/1967, ΕΣΟ: 48612 | Fide: 25864416 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1488 1
2023Α 1491 1
2022B 1497 0
2022A 1497 0
2021B 1497 0
2021A 1497 0
2020B 1497 0
2020A 1497 0
2019B 1497 0
2019A 1497 3
2018B 1538 0
2018A 1538 5
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -