ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 11/2008, ΕΣΟ: 48627 | Fide: 25876783 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 954 0
2023Α 954 0
2022B 954 0
2022A 954 0
2021B 954 0
2021A 954 0
2020B 954 0
2020A 954 0
2019B 954 0
2019A 954 8
2018B 956 8
2018A 916 7
2017B - 3
2017A - 3
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -