ΚΑΣΝΑΚΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

Η/Γ: 06/1978, ΕΣΟ: 48632 | Fide: 25877186 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 973 0
2023Α 973 0
2022B 973 0
2022A 973 0
2021B 973 0
2021A 973 0
2020B 973 0
2020A 973 6
2019B 1001 6
2019A 1002 18
2018B 870 6
2018A 886 15
2017B 825 8
2017A - 4
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -