ΚΑΣΝΑΚΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

Η/Γ: 06/1978, ΕΣΟ: 48632, Fide: 25877186

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 973 0
2020B 973 0
2020A 973 6
2019B 1001 6
2019A 1002 18
2018B 870 6
2018A 886 15
2017B 825 8
2017A - 4
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -