ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Η/Γ: 07/2008, ΕΣΟ: 48636 | Fide: 25883372 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 900 7
2023B 838 0
2023Α 838 0
2022B 838 0
2022A 838 0
2021B 838 0
2021A 838 0
2020B 838 0
2020A 838 0
2019B 838 0
2019A 838 5
2018B 837 0
2018A 837 13
2017B 830 5
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -