ΑΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Η/Γ: 08/2008, ΕΣΟ: 48637 | Fide: 25874080 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 941 0
2023B 941 0
2023Α 941 0
2022B 941 0
2022A 941 0
2021B 941 0
2021A 941 0
2020B 941 0
2020A 941 0
2019B 941 4
2019A 886 10
2018B - 0
2018A - 4
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι