ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Η/Γ: 12/2008, ΕΣΟ: 48648 | Fide: 42109086 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 970 1
2023Α 974 6
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 2
2019B - 1
2019A - 1
2018B - 1
2018A - 1
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -