ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 09/2009, ΕΣΟ: 48651, Fide: 25873318

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1513 0
2020B 1513 19
2020A 1502 25
2019B 1462 54
2019A 1359 26
2018B 1177 22
2018A 1174 15
2017B 1016 13
2017A - 1
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -