ΚΤΙΣΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 04/2008, ΕΣΟ: 48653 | Fide: 25874870 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 863 0
2023Α 863 0
2022B 863 0
2022A 863 0
2021B 863 0
2021A 863 0
2020B 863 0
2020A 863 3
2019B 830 4
2019A 830 7
2018B 855 1
2018A 830 5
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -