ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 07/2006, ΕΣΟ: 48665 | Fide: 25871471 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 857 0
2023B 857 0
2023Α 857 0
2022B 857 0
2022A 857 0
2021B 857 0
2021A 857 0
2020B 857 0
2020A 857 0
2019B 857 0
2019A 857 4
2018B 830 5
2018A 830 5
2017B - 1
2017A - 1
2016B - 1
2016A - 0
Παλαιότερα -