ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 07/2011, ΕΣΟ: 48678, Fide: 25893688

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1081 9
2020A 1120 9
2019B 1092 11
2019A - 3
2018B - 0
2018A - 1
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -