ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 07/2011, ΕΣΟ: 48678 | Fide: 25893688 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1284 6
2023Α 1248 5
2022B 1178 11
2022A 1034 5
2021B 1024 15
2021A 1081 0
2020B 1081 9
2020A 1120 9
2019B 1092 11
2019A - 3
2018B - 0
2018A - 1
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -