ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 03/2010, ΕΣΟ: 48679, Fide: 42111471

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 908 0
2020B 908 0
2020A 908 4
2019B 902 5
2019A 872 6
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -