ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 03/2010, ΕΣΟ: 48679 | Fide: 42111471 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 908 0
2023Α 908 0
2022B 908 0
2022A 908 0
2021B 908 0
2021A 908 0
2020B 908 0
2020A 908 4
2019B 902 5
2019A 872 6
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -