ΧΩΡΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 10/2010, ΕΣΟ: 48683 | Fide: 25891812 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1276 8
2023Α 1204 1
2022B 1185 10
2022A 1114 9
2021B 1005 6
2021A 978 0
2020B 978 0
2020A 978 7
2019B 898 9
2019A 873 7
2018B 830 5
2018A - 3
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -