ΧΩΡΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 10/2010, ΕΣΟ: 48683, Fide: 25891812

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 978 0
2020B 978 0
2020A 978 7
2019B 898 9
2019A 873 7
2018B 830 5
2018A - 3
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -