ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 04/2005, ΕΣΟ: 48684 | Fide: 25842501 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1005 0
2022A 1005 0
2021B 1005 0
2021A 1005 0
2020B 1005 0
2020A 1005 0
2019B 1005 6
2019A 976 8
2018B 1014 1
2018A 994 5
2017B 970 1
2017A 980 9
2016B - 3
2016A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι