ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 11/2006, ΕΣΟ: 48686 | Fide: 25842510 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1310 0
2023Α 1310 0
2022B 1310 0
2022A 1310 0
2021B 1310 0
2021A 1310 0
2020B 1310 0
2020A 1310 0
2019B 1310 9
2019A 1221 3
2018B 1185 0
2018A 1185 4
2017B 1142 1
2017A 1131 4
2016B 1091 6
2016A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι