ΧΑΤΖΗΓΑΒΡΙΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Η/Γ: 12/2009, ΕΣΟ: 48688 | Fide: 25869990 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 857 0
2023Α 857 0
2022B 857 0
2022A 857 0
2021B 857 0
2021A 857 0
2020B 857 0
2020A 857 0
2019B 857 0
2019A 857 0
2018B 857 0
2018A 857 1
2017B 830 4
2017A 830 5
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι