ΚΟΥΤΛΑ ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 02/2010, ΕΣΟ: 48697 | Fide: 25865358 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 944 0
2023Α 944 1
2022B 956 0
2022A 956 2
2021B 953 0
2021A 953 0
2020B 953 3
2020A 927 5
2019B 885 3
2019A 830 11
2018B 830 8
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι