ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 07/2007, ΕΣΟ: 48698 | Fide: 25874632 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1063 0
2022B 1063 0
2022A 1063 0
2021B 1063 0
2021A 1063 0
2020B 1063 0
2020A 1063 0
2019B 1063 0
2019A 1063 1
2018B 1075 0
2018A 1075 8
2017B - 2
2017A - 2
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι