ΜΑΜΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Η/Γ: 02/1964, ΕΣΟ: 48702 | Fide: 42106346 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 4
2022B - 0
2022A - 4
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 3
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 3
2018B - 0
2018A - 1
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 1
2016A - 0
Παλαιότερα -