ΜΑΜΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Η/Γ: 02/1964, ΕΣΟ: 48702, Fide: 42106346

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 3
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 3
2018B - 0
2018A - 1
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 1
2016A - 0
Παλαιότερα -