ΚΡΙΚΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 05/1976, ΕΣΟ: 48704, Fide: 42106338

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 3
2020A - 2
2019B - 0
2019A - 2
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -