ΣΟΝΟΒΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Η/Γ: 06/2006, ΕΣΟ: 48712 | Fide: 25871501 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1114 0
2023Α 1114 8
2022B 1117 10
2022A 1077 4
2021B 1055 3
2021A 1055 0
2020B 1055 7
2020A - 4
2019B - 3
2019A - 3
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -