ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 08/2003, ΕΣΟ: 48720 | Fide: 25881132 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 2
2018B - 0
2018A - 2
2017B - 0
2017A - 1
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -