ΛΑΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Η/Γ: 06/2001, ΕΣΟ: 48722 | Fide: 25869922 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1512 0
2022A 1512 1
2021B 1514 1
2021A 1542 0
2020B 1542 0
2020A 1542 7
2019B 1582 6
2019A 1546 10
2018B 1565 6
2018A 1548 11
2017B 1507 17
2017A 1427 21
2016B 1193 15
2016A - 0
Παλαιότερα -