ΣΜΠΩΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 08/1985, ΕΣΟ: 48723 | Fide: 25872184 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1035 0
2022B 1035 0
2022A 1035 0
2021B 1035 0
2021A 1035 0
2020B 1035 0
2020A 1035 0
2019B 1035 0
2019A 1035 0
2018B 1035 7
2018A 1017 0
2017B 1017 0
2017A 1017 9
2016B 1045 5
2016A - 0
Παλαιότερα -