ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΝΕΦΕΛΗ

Η/Γ: 05/2006, ΕΣΟ: 48732 | Fide: 25886991 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1045 0
2023B 1045 0
2023Α 1045 0
2022B 1045 0
2022A 1045 2
2021B 1057 0
2021A 1057 0
2020B 1057 0
2020A 1057 5
2019B 1029 0
2019A 1029 8
2018B 1128 1
2018A 1110 6
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι