ΠΟΥΠΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 06/2008, ΕΣΟ: 48735 | Fide: 25875302 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 2004 38
2022B 2011 56
2022A 1841 20
2021B 1862 53
2021A 1862 0
2020B 1862 37
2020A 1556 34
2019B 1597 77
2019A 1544 46
2018B 1498 40
2018A 1131 41
2017B 1036 20
2017A 851 13
2016B - 1
2016A - 0
Παλαιότερα -