ΠΟΥΠΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 06/2008, ΕΣΟ: 48735, Fide: 25875302

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1862 37
2020A 1556 34
2019B 1597 77
2019A 1544 46
2018B 1498 40
2018A 1131 41
2017B 1036 20
2017A 851 13
2016B - 1
2016A - 0
Παλαιότερα -