ΣΟΥΛΕΛΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Η/Γ: 02/2007, ΕΣΟ: 48739 | Fide: 25870556 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1046 5
2023B 1043 7
2023Α 1039 0
2022B 1039 11
2022A 985 8
2021B 1029 18
2021A 1132 0
2020B 1132 8
2020A 1049 3
2019B 1020 9
2019A 996 13
2018B 933 6
2018A 916 12
2017B 888 4
2017A 830 7
2016B - 0
Παλαιότερα -