ΛΑΜΠΟΥ ΜΑΡΚΟΣ

Η/Γ: 05/2009, ΕΣΟ: 48785, Fide: 25872052

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 1
2017B - 1
2017A - 1
2016B - 0
Παλαιότερα -