ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΖΑΚΕΛΙΝΑ

Η/Γ: 08/2011, ΕΣΟ: 48787, Fide: 25885960

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 852 0
2020B 852 8
2020A 830 7
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι