ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Η/Γ: 09/1966, ΕΣΟ: 48788 | Fide: 4253604 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1320 18
2023B 1328 0
2023Α 1328 4
2022B 1342 13
2022A 1328 0
2021B 1328 0
2021A 1328 0
2020B 1328 0
2020A 1328 10
2019B 1322 9
2019A 1424 5
2018B 1400 9
2018A 1391 12
2017B 1468 14
2017A 1417 8
2016B 1448 6
Παλαιότερα -