ΖΙΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 06/2007, ΕΣΟ: 48791 | Fide: 25879782 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1747 30
2023Α 1752 15
2022B 1703 22
2022A 1639 29
2021B 1588 28
2021A 1577 0
2020B 1577 22
2020A 1360 19
2019B 1224 32
2019A 1284 13
2018B 1171 19
2018A 1183 9
2017B 1305 10
2017A - 1
2016B - 0
Παλαιότερα -