ΖΙΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 06/2007, ΕΣΟ: 48791, Fide: 25879782

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1577 22
2020A 1360 19
2019B 1224 32
2019A 1284 13
2018B 1171 19
2018A 1183 9
2017B 1305 10
2017A - 1
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι