ΤΟΥΜΠΑΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 01/2010, ΕΣΟ: 48793 | Fide: 25873156 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1540 3
2023B 1496 12
2023Α 1421 21
2022B 1409 16
2022A 1392 7
2021B 1371 13
2021A 1476 0
2020B 1476 6
2020A 1430 15
2019B 1284 32
2019A 1139 17
2018B 1011 17
2018A - 4
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -