ΤΟΥΜΠΑΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 01/2010, ΕΣΟ: 48793, Fide: 25873156

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1371 13
2021A 1476 0
2020B 1476 6
2020A 1430 15
2019B 1284 32
2019A 1139 17
2018B 1011 17
2018A - 4
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -