ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 03/1974, ΕΣΟ: 48797, Fide: 25870939

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 867 0
2020B 867 0
2020A 867 5
2019B 871 4
2019A 869 0
2018B 869 7
2018A 919 14
2017B - 4
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -