ΤΑΤΑΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 10/2006, ΕΣΟ: 48801, Fide: 25889087

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 856 0
2020A 856 1
2019B 830 0
2019A 830 9
2018B - 0
2018A - 2
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι