ΛΥΜΝΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ

Η/Γ: 07/2008, ΕΣΟ: 48803 | Fide: 25887980 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 3
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι