ΠΟΘΟΣ ΑΡΗΣ

Η/Γ: 08/2008, ΕΣΟ: 48809, Fide: 65801113

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1370 15
2020A 1426 17
2019B 1332 17
2019A 1220 27
2018B 1143 12
2018A 905 19
2017B 933 0
2017A 933 5
2016B - 1
Παλαιότερα -

Σύλλογοι