ΠΟΘΟΣ ΑΡΗΣ

Η/Γ: 08/2008, ΕΣΟ: 48809 | Fide: 65801113 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1551 13
2022B 1507 36
2022A 1638 27
2021B 1350 33
2021A 1370 0
2020B 1370 15
2020A 1426 17
2019B 1332 17
2019A 1220 27
2018B 1143 12
2018A 905 19
2017B 933 0
2017A 933 5
2016B - 1
Παλαιότερα -

Σύλλογοι