ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Η/Γ: 01/2005, ΕΣΟ: 48810 | Fide: 25883712 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 923 0
2023Α 923 0
2022B 923 0
2022A 923 0
2021B 923 0
2021A 923 0
2020B 923 0
2020A 923 0
2019B 923 2
2019A 917 12
2018B 994 0
2018A 994 13
2017B 1008 1
2017A 1034 7
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι