ΛΕΜΟΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Η/Γ: 02/1979, ΕΣΟ: 48812, Fide: 25887130

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι