ΣΑΒΟΥΡΔΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Η/Γ: 12/2006, ΕΣΟ: 48814 | Fide: 25889036

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 1
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 1
2017A - 1
2016B - 0
Παλαιότερα -