ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 05/2006, ΕΣΟ: 48826, Fide: 25872583

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 3
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -