ΒΟΥΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Η/Γ: 04/2011, ΕΣΟ: 48830 | Fide: 25871811 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1053 0
2023Α 1053 0
2022B 1053 0
2022A 1053 4
2021B 1003 8
2021A 909 0
2020B 909 7
2020A 830 0
2019B 830 0
2019A 830 17
2018B 839 3
2018A 830 12
2017B - 3
2017A - 3
2016B - 0
Παλαιότερα -