ΘΑΝΑΪΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 06/2006, ΕΣΟ: 48831 | Fide: 25873270 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 1
2018B - 1
2018A - 1
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -