ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 03/2004, ΕΣΟ: 48832 | Fide: 25898795 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1102 0
2022A 1102 0
2021B 1102 0
2021A 1102 0
2020B 1102 0
2020A 1102 6
2019B - 2
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -