ΣΟΦΟΥΛΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

Η/Γ: 12/2006, ΕΣΟ: 48833 | Fide: 25898876 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 887 0
2023B 887 0
2023Α 887 0
2022B 887 1
2022A 896 2
2021B 911 0
2021A 911 0
2020B 911 5
2020A 893 5
2019B 887 9
2019A 904 8
2018B 914 5
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -