ΓΙΑΝΝΟΠΑΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 03/1974, ΕΣΟ: 48836 | Fide: 25872222 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1093 6
2023Α 1075 5
2022B 1041 8
2022A 957 4
2021B 963 3
2021A 981 0
2020B 981 5
2020A 991 10
2019B 981 11
2019A 957 25
2018B 1028 15
2018A 955 23
2017B 939 8
2017A 926 6
2016B - 0
Παλαιότερα -