ΓΙΑΝΝΟΠΑΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 03/1974, ΕΣΟ: 48836, Fide: 25872222

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 981 0
2020B 981 5
2020A 991 10
2019B 981 11
2019A 957 25
2018B 1028 15
2018A 955 23
2017B 939 8
2017A 926 6
2016B - 0
Παλαιότερα -