ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 06/2009, ΕΣΟ: 48841 | Fide: 25875876 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 897 3
2023B 911 0
2023Α 911 0
2022B 911 0
2022A 911 0
2021B 911 0
2021A 881 0
2020B 881 1
2020A 884 0
2019B 884 2
2019A 897 3
2018B 830 0
2018A 830 10
2017B 830 8
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι