ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 01/2011, ΕΣΟ: 48850, Fide: 25865340

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1014 0
2020B 1014 1
2020A 1003 6
2019B 941 10
2019A 837 8
2018B 842 5
2018A 830 9
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι