ΣΤΟΪΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Η/Γ: 06/2008, ΕΣΟ: 48854, Fide: 25869248

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1139 6
2021A 1159 0
2020B 1159 8
2020A 1156 4
2019B 1138 16
2019A 1036 12
2018B 1005 12
2018A - 4
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι