ΑΜΠΝΤΕΛ ΝΟΥΡ ΙΑΣΟΝΑΣ

Η/Γ: 04/2006, ΕΣΟ: 48863, Fide: 25872567

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1005 0
2020B 1005 0
2020A 1005 0
2019B 1005 0
2019A 1005 0
2018B 1005 4
2018A 949 6
2017B 977 5
2017A 931 9
2016B - 4
Παλαιότερα -