ΚΑΛΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 06/2002, ΕΣΟ: 48864, Fide: 25819682

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 4
2018B - 0
2018A - 3
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -