ΚΟΤΣΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 01/2004, ΕΣΟ: 48868 | Fide: 25870750 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 2013 29
2023Α 2032 0
2022B 2032 25
2022A 2009 26
2021B 1941 18
2021A 1914 0
2020B 1914 11
2020A 1893 19
2019B 1944 36
2019A 1988 48
2018B 1604 33
2018A 1688 33
2017B 1500 32
2017A 1188 24
2016B - 0
Παλαιότερα -